Montáže Prodej O firmě

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

EZS – Elektronické zabezpečovací systémy

Ochrana majetku je v současné době nezbytností a dělí se na dvě cesty. Tu čistě finanční, formou pojištění pouze zprostředkujeme.
Elektrická zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) má přes své technické možnosti i ekonomický přínos pro variantu první, finanční, jelikož u některých pojišťoven podle stupně zabezpečení přináší slevu na pojistném.
Vlastní provedení EZS musí být vedle přání majitele objektu podřízena bezpečnostním kritériím jako jsou kategorie chráněných objektů, z toho vycházející použité komponenty odpovídající stupni zabezpečení a vše je soustředěno v režimové studii objektu.
Pro zdárný výsledek je projekt základním předpokladem.

 

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) - Fotky

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 
 
info@web-grafika.net