Montáže Prodej O firmě

Antény

Antény

Antény

Firma Multivision, s r.o. se zabývá dodávkou a montáží klasických televizních a rozhlasových antén. Vzhledem k umístění naší lokality uprostřed dosahu základních vysílačů přetrvává potřeba umísťování vnějších televizních antén i pro začínající terestriální digitální vysílání (DVB-T)

Základem úspěšného příjmu je zpracování projektu či návrhu na základě změření místních příjmových podmínek, z nichž vychází energetická rozvaha rozvodů v konkrétním objektu.

V oddíle download si můžete stáhnou návrh kalkulace dodávky a montáže antén, satelitů a datových sítí a pouhým postupným zadáváním počtu kusů v prvním sloupci se automaticky spočítá celková cena zakázky specifikovaná položkově.

 

Antény - Fotky

anténa Antény Antény
 
 
info@web-grafika.net